Sari la conținut
Clinica Stomatologica » Autorizația de funcționare pentru furnizorii de îngrijiri medicale la domiciliu, emisă în baza unei declarații pe proprie răspundere

Autorizația de funcționare pentru furnizorii de îngrijiri medicale la domiciliu, emisă în baza unei declarații pe proprie răspundere

Autorizația de funcționare pentru furnizorii de îngrijiri medicale la domiciliu va putea fi emisă în baza unei declarații pe proprie răspundere depusă de către reprezentanții furnizorilor. 

Măsura este prevăzută într-un proiect de ordin elaborat de Ministerul Sănătății, care introduce noi norme de funcţionare și autorizare a serviciilor de îngrijiri medicale la domiciliu. Noul ordin va înlocui ordinul ministrului sănătății și familiei nr. 318/2003, care urmează să fie abrogat.

“Pentru o evidență clară și o gestiune riguroasă a acestor furnizori, în vederea creșterii accesibilității populației la servicii medicale de îngrijiri la domiciliu și pentru a veni în sprijinul acestor furnizori, propunem emiterea autorizațiilor de funcționare, în baza unei declarații pe proprie răspundere privind furnizarea serviciilor de îngrijiri medicale la domiciliu de către direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București”, afirmă autorii proiectului, în referatul de aprobare.

Pentru implementarea acestei măsuri, actul normativ include modelul de declarație pe proprie răspundere privind furnizarea serviciilor de îngrijiri medicale la domiciliu și un nou model de autorizație sanitară de funcționare.

De asemenea, proiectul introduce condiții minime obligatorii pe care trebuie să le îndeplinească spațiul prin care se asigură dispeceratul de îngrijiri medicale la domiciliu, precum și prevederi privind controlul acestor furnizori de către personalul Ministerul Sănătății și al direcțiilor de sănătate publică (DSP) județene.

“Menționăm faptul că spațiul supus autorizării reprezintă în fapt un dispecerat pentru primirea solicitărilor, arhivare documente, stocare bază de date, depozitare materiale sanitare, etc., neavând funcționalitatea unui cabinet medical, astfel emiterea autorizației sanitare în baza referatului de evaluare, așa cum se practică la această dată de către direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, nu o considerăm necesară, motivat de faptul că dispeceratul pentru îngrijiri medicale la domiciliu nu se poate asimila cabinetului medical”, mai arată autorii proiectului.

Referatul de aprobare menționează că, din experiența emiterii autorizațiilor pentru practica îngrijirilor medicale la domiciliu și a avizării acestora, eliminarea avizării anuale vine în sprijinul furnizorilor de astfel de servicii medicale.

În plus, la reînnoirea autorizației de funcționare la 3 ani, angajații din instituțiile de sănătate au constatat că furnizorii de îngrijiri medicale la domiciliu depun aceleași documente.

Astfel, proiectul de act normativ prevede emiterea autorizației de funcționare în baza declarației pe proprie răspundere, cu avizarea acesteia o dată la 3 ani în baza documentelor care au suferit modificări față de forma depusă pentru emiterea primei autorizații sanitare, precum și a documentelor de liberă practică pentru personalul medical, deținerea spațiului și a declarației pe proprie răspundere.

Proiectul elimină și obligația de a depune documentele aferente bilanțului financiar contabil, considerat “neelocvent”, “dat fiind faptul că interpretarea acestuia necesită personal de specialitate și nu este fundamental pentru activitatea medicală de îngrijiri la domiciliu”, mai arată autorii proiectului.

Proiectul de act normativ recomandă DSP-urilor afișarea pe site-urile lor a listei furnizorilor, precum și a serviciilor care pot fi accesate de populație prin serviciile de îngrijiri medicale la domiciliu.

Legislația actuală prevede că, pentru practica îngrijirilor medicale la domiciliu, nu este necesară autorizarea personalului de către Ministerul Sănătății, documentele care atestă dreptul de liberă practică fiind emise de organizațiile profesionale, în funcție de categoria profesională (medic, asistent medical).

Articolul Autorizația de funcționare pentru furnizorii de îngrijiri medicale la domiciliu, emisă în baza unei declarații pe proprie răspundere apare prima dată în 360medical.ro.