Sari la conținut
Clinica Stomatologica » Colegiul Medicilor a abrogat o decizie care permitea anumitor medici să continue activitatea peste vârsta legală de pensionare, după modificarea legislației

Colegiul Medicilor a abrogat o decizie care permitea anumitor medici să continue activitatea peste vârsta legală de pensionare, după modificarea legislației

Colegiul Medicilor a abrogat o decizie din 2008 care permitea anumitor medici să continue activitatea peste vârsta legală de pensionare, dupână la 70 de ani. Decizia nu mai era necesară după modificarea legislației, în 2019 și 2021. 

Astfel, organismul profesional a abrogat decizia Consiliului național al Colegiului Medicilor
nr. 4/2008, privind continuarea activității medicale peste vârsta legală de pensionare.

Aceasta prevedea că medicii se pensionează la vârsta de 65 de ani, însă anumite categorii de medici pot continua activitatea medicală până la împlinirea vârstei de 70 de ani, la cerere.

Decizia nu mai era de actualitate, după ce o lege intrată în vigoare în 2019 prevede că vârsta de pensionare a medicilor a fost majorată de la 65 la 67 de ani, însă doar la cerere.

Ulterior, ordonanța guvernului nr. 18/2021 a adus noi modificări legate de pensionarea medicilor.

Astfel, potrivit legislației în vigoare, medicii se pot pensiona în condițiile prevăzute de legislația privind sistemul unitar de pensii publice, dar se pot pensiona la vârsta de 67 de ani, la cerere.

“Cererea privind menținerea în activitate până la împlinirea vârstei de 67 de ani se depune de către medic la unitatea angajatoare, în vederea aprobării, sau, după caz, se notifică casei de asigurări de sănătate de către medicul care se află în relație contractuală în mod direct cu aceasta, cu cel puțin 15 zile înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare prevăzute de legislația privind sistemul unitar de pensii publice”, prevede varianta actuală a Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, după ultimele modificări.

Totuși, legislația prevede și posibilitatea continuării activității după vârsta de 67 de ani.

“Prin excepție (…), medicii care își desfășoară activitatea în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate județene sau a municipiului București, direct sau prin intermediul furnizorilor de servicii medicale, își pot continua activitatea, după împlinirea vârstei de 67 ani, la cerere, cu aviz anual eliberat de direcția de sănătate publică județeană sau a municipiului București și de CMR, prin colegiile județene ale medicilor sau al municipiului București, pe baza certificatului de sănătate”, mai prevede legea nr. 95/2006.

 

Articolul Colegiul Medicilor a abrogat o decizie care permitea anumitor medici să continue activitatea peste vârsta legală de pensionare, după modificarea legislației apare prima dată în 360medical.ro.