Sari la conținut
Clinica Stomatologica » Două medicamente care și-au pierdut brevetul intră pe lista moleculelor esențiale din România

Două medicamente care și-au pierdut brevetul intră pe lista moleculelor esențiale din România

Două medicamente care nu mai sunt acoperite de brevete urmează să fie introduse pe lista moleculelor esențiale din România. Cele două medicamente sunt glucagon și nonacog alfa (factor IX de coagulare). 

Măsura este prevăzută într-un proiect de ordin elaborat de Ministerul Sănătății.

Medicamentul glucagon este indicat terapeutic în Uniunea Europeană pentru tratamentul hipoglicemiei severe la adulţi, adolescenţi şi copii cu diabet zaharat.

Al doilea medicament, nonacog alfa (factor IX de coagulare), este autorizat pentru tratamentul şi profilaxia hemoragiei la pacienţii cu hemofilie tip B (deficit congenital de factor IX).

Lista medicamentelor esențiale a fost introdusă oficial în România în iulie 2021 și cuprinde 150 de poziții. După intrarea în vigoare a noului ordin, lista va cuprinde 152 de medicamente.

Medicamentele esențiale sunt medicamente generice, biosimilare și inovative care și-au pierdut brevetul și care îndeplinesc cumulativ două condiții: au denumirea comună internațională inclusă în cea mai recentă listă de medicamente esențiale recomandate de Organizația Mondială a Sănătății (OMS) și au denumirea comună internațională inclusă în sublista C, prevăzută în Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 (pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate), cu condiția ca respectiva denumire comună internațională să nu se regăsească pe alte subliste de compensare.

Concret, pentru ca un medicament să fie considerat esențial este nevoie să se afle pe cea mai recentă listă de medicamente esenţiale recomandată de OMS și să se regăsească pe lista de medicamente decontate 100% de Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS), astfel încât povara financiară asupra pacientului să fie zero.

Astfel, cele 150 de medicamente considerate esențiale în România în prezent sunt următoarele: abacavir, abacavir + lamivudină, abirateron, acetilcisteină, acid ascorbic, acid tranexamic, acid valproic + săruri, acid zoledronic, adalimumab, afatinib, amikacină, anastrozol, trioxid de arsen, asparaginază, atazanavir, atropină, bendamustină, benzilpenicilină, benzoat de benzil, bevacizumab, bicalutamidă, bleomicină, bortezomib, folinat de calciu, gluconat de calciu, capecitabină, carboplatină, cefazolină, ceftriaxonă, certolizumab pegol, clorambucil, ciclosporină, cisplatină, clozapină, colecalciferol, colistină, combinații sulfat feros + acid folic, combinații lamivudină + zidovudină, combinații ledipasvir + sofosbuvir, combinații levodopa + carbidopa, combinații soluții pentru dializă peritoneală, cicloserină, citarabină, dactinomicină, dapsonă, darbepoetină alfa, darunavir, dasabuvir, deferoxamină, docetaxel, doxorubicină, efavirenz, efavirenz + emtricitabină + tenofovir disoproxil, emtricitabină + tenofovir alafenamidă,  emtricitabină + tenofovir disoproxil, entecavir, clorhidrat de efedrină, epinefrină, epoetină alfa, epoetină beta, erlotinib, etanercept, etambutol, etionamidă, etopozidă, factor IX de coagulare, factor VIII de coagulare, fentanil, filgrastim (G-CSF), fludarabină, fluorouracil, gefitinib, gemcitabină, gliclazidă, heparină, hidroxicarbamidă, ibuprofen, ifosfamidă, imatinib, imunoglobulină normală pentru administrare intravasculară, imunoglobulină umană normală, infliximab, insuline umane, insulină aspart, insulină detemir, insulină glargin, insulină glulizina, insulină lispro, irinotecan, izoniazidă, iodură de potasiu, lamivudină, lamotrigină, latanoprost, lenalidomidă, leuprorelină, levotiroxină,  linezolid, lopinavir + ritonavir, loratadină, medroxiprogesteron, meflochină, melfalan, mercaptopurină, meropenem, mesna, metformină, metadonă, metotrexat, midazolam, moroctocog alfa, morfină, nevirapină, ombitasvir + paritaprevir + ritonavir, ondansetron, oseltamivir, oxaliplatină, paclitaxel, peginterferon alfa-2a, peginterferon alfa-2b, penicilamină, fenobarbital, fenitoină, piperacilină + tazobactam, procarbazină, pirazinamidă, bromură de piridostigmină, piridoxină, retinol, ribavirină, rifampicină, risperidonă, ritonavir, rituximab, streptomicină, talidomidă, tamoxifen, tenofovir disoproxil, tetraciclină, tiamină, timolol, trastuzumab, tretinoină, valganciclovir, vancomicină, vinblastină, vincristină, vinorelbină și voriconazol.

Lista medicamentelor esențiale pe plan mondial a OMS cuprinde 460 de produse considerate obligatorii pentru a acoperi necesitățile în materie de sănătate publică.

Articolul Două medicamente care și-au pierdut brevetul intră pe lista moleculelor esențiale din România apare prima dată în 360medical.ro.