Sari la conținut
Clinica Stomatologica » Ministerul Sănătății clarifică reglementările și extinde domeniile în care asistenții medicali și moașele pot profesa în regim independent

Ministerul Sănătății clarifică reglementările și extinde domeniile în care asistenții medicali și moașele pot profesa în regim independent

Asistenții medicali și moașele vor putea profesa mai ușor și în mai multe domenii ca persoane fizice independente, prevede un proiect de ordin elaborat de Ministerul Sănătății, care actualizează reglementările existente.

Proiectul modifică și completează normele metodologice privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical în regim independent, aprobate prin ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.454/2014.

Ordinul nr. 1454/2014 conține reglementări privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, de moașă și de asistent medical în regim independent, însă actul normativ conține lacune care afectează aplicarea sa.

“Întrucât de la intrarea în vigoare și până în prezent, s-au constatat o serie de disfuncționalități în aplicarea actului normativ menționat, datorate fie unor formulări neclare sau lapidare, fie chiar inexistenței unor prevederi necesare, considerăm că se impune completarea Ordinului ministrului sănătății nr.1454/2014”, afirmă autorii proiectului, în referatul de aprobare.

Astfel, în martie 2022 s-a cerut un punct de vedere Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS) privind posibilitatea ca furnizorii de îngrijiri medicale să încheie contracte cu casele de asigurări de sănătate.

CNAS a răspuns că acest lucru nu este posibil, deoarece este necesară modificarea în prealabil a Legii 95/2006.

Astfel, Ministerul Sănătății a elaborat proiectul noului ordin care reglementează posibilitatea ca exercitarea profesiei de asistent medical generalist, de moașă și de asistent medical în regim independent să poată fi efectuată nu doar în unități sanitare, ci și în ”instituții și alți furnizori de servicii de îngrijiri medicale, autorizate conform legii, cu care asistentul medical generalist, moaşa sau asistentul medical a încheiat relaţii contractuale în vederea furnizării de servicii de îngrijiri medicale ca persoană fizică independentă”.

Această precizare este necesară deorece, în prezent, persoana fizică independentă nu poate exercita profesia în relație contractuală cu furnizorii de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu autorizați.

De asemenea, noul ordin reglementează structura funcțională a cabinetelor de practică independentă. Aceaste prevederi sunt necesare deoarece actul normativ în vigoare prevede serviciile de îngrijiri medicale care pot fi furnizate în regim independent și dotarea minimă obligatorie pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea cabinetelor de practică independent, dar nu este reglementată structura funcțională a cabinetelor de practică independentă ceea ce împiedică obținerea autorizației sanitare de funcționare.

Proiectul de ordin reglementează mai clar și avizul pentru înregistrarea ca persoană fizică independentă, în condițiile în care, în legislația actuală, acest aviz nu este reglementat în mod expres și este confundat cu avizul anual necesar pentru exercitarea profesiei de asistent medical generalist, de moașă și de asistent medical.

Ministerul Sănătății clarifică, în noul proiect, și obligațiile și condițiile pe care trebuie să le îndeplinească cabinetele de practică independentă înființate și organizate în temeiul Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale,  precum și cele din structura fundațiilor și asociațiilor.

“Față de formularea prezentă, noul text statuează detaliat cadrul legal de înființare și organizare a cabinetelor din cadrul persoane juridice (SRL, SA), asociații și fundații, încurajând și susținând aceste forme de înființare, aliniind în mod unitar condițiile și obligațiile legale ale furnizorilor de servicii de îngrijire, crescând totodată accesul populației la servicii de îngrijire”, mai arată referatul de aprobare.

Articolul Ministerul Sănătății clarifică reglementările și extinde domeniile în care asistenții medicali și moașele pot profesa în regim independent apare prima dată în 360medical.ro.