Sari la conținut
Clinica Stomatologica » Ministerul Sănătății înființează Institutul Naţional de Management al Serviciilor de Sănătate, care îi va instrui pe șefii din sistemul sanitar

Ministerul Sănătății înființează Institutul Naţional de Management al Serviciilor de Sănătate, care îi va instrui pe șefii din sistemul sanitar

Ministerul Sănătății va înființa Institutul Naţional de Management al Serviciilor de Sănătate (INMSS), care se va ocupa cu formarea profesională a managerilor din sistemul sanitar și cu analiza serviciilor de sănătate din România, pentru fundamentarea mai bună a politicilor în acest domeniu.

Măsura este cuprinsă într-un proiect de ordonanță a guvernului elaborat de Ministerul Sănătății. Proiectul a fost realizat într-o primă formă în urmă cu o săptămână, însă a fost refăcut în noua formă și lansat în dezbatere vineri.

Proiectul de act normativ pune în aplicare un jalon (nr. 356 – Intrarea în vigoare a cadrului legislativ privind dezvoltarea capacității pentru managementul serviciilor de sănătate și managementul resurselor umane din sănătate) din componenta sănătate a PNRR, termenul de finalizare fiind trimestrul II 2022 – ceea ce înseamnă că Ministerul Sănătății se află deja în întârziere, ratând termenul stabilit.

În noua formă a proiectului de act normativ, Ministerul Sănătății propune înființarea INMSS, care va prelua personalul Şcolii Naţionale de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti (SNSPMPDSB), care se desființează.

“Actuala SNSPMPDSB este instituția care, în urma unei reforme considerabile, este în măsură să inițieze și să susțină îmbunătățirea și eficacitatea procesului de formare și perfecționare a personalului din sănătate în domeniul managementului sanitar, precum și să gestioneze baza de date a corpului de experți în managementul sanitar”, susțin autorii proiectului, în nota de fundamentare.

Astfel, INMSS va prelua personalul, drepturile şi obligaţiile SNSPMPDSB și va funcţiona ca unitate sanitară, finanţată din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat.

“INMSS are ca principal obiect de activitate analiza serviciilor de sănătate din România în numele și pentru Ministerul Sănătății, în scopul fundamentării ştiinţifice a propunerilor de politici şi strategii privind serviciile de sănătate, realizarea de cercetări operaționale, elaborarea de ghiduri și proceduri privind managementul serviciilor de sănătate”, prevede actul normativ.

De asemenea, INMSS se va ocupa de formarea profesională în managementul serviciilor de sănătate, în colaborare cu instituţiile de învăţământ superior medical.

Institutul se va ocupa și de cartografierea serviciilor de sănătate, analiza distribuției geografice și va elabora planuri de servicii în conformitate cu profilul stării de sănătate local, regional și național și în raport de resursele umane și de tehnologie existente.

O altă atribuție a INMSS va fi participarea la elaborarea curiculelor cursurilor de perfecționare în management sanitar sau managementul serviciilor de sănătate, împreună cu Ministerul Sănătății și universitățile de medicină și farmacie.

REFORMĂ PRIVIND PREGĂTIREA MANAGERIALĂ A ȘEFILOR DIN SĂNĂTATE

Înființarea INMSS face parte dintr-o reformă mai amplă privind pregătirea managerială a conducătorilor de instituții din sistemul sanitar, pentru a respecta o cerință din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Reforma propusă se dorește una sistemică, care să țintească cauzele care contribuie la performanța redusă a sistemului de sănătate din România, în raport cu resursa umană din managementul serviciilor de sănătate.

Astfel, proiectul prevede introducerea de noi criterii de formare inițială pentru toate categoriile de funcții de conducere: manageri, directori executivi și directori executivi adjuncți ai direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, conducerea serviciilor de ambulanţă judeţene, directori generali, directori medicali, directori de îngrijiri, şefi de secţie, şefi de laboratoare sau şefi de servicii medicale și medic-șef.

Mai exact, proiectul de act normativ introduce un nou criteriu pentru ocuparea unei funcții de conducere, pe lângă cele actuale, legate de studii sau vechime: “Să fie absolvent al unor cursuri de perfecţionare în management sanitar sau managementul serviciilor de sănătate avizate de Ministerul Sănătății în baza criteriilor de calitate stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii“.

O altă obligație pentru managerii din sistemul sanitar este ca, pe perioada executării contractului de management, să absolve în primul an calendaristic de la ocuparea funcției și ulterior la 3 ani, unul dintre cursurile de perfecționare de scurtă durată în management sanitar sau managementul serviciilor de sănătate, avizate de Ministerul Sănătății.

Totodata, proiectul de act normativ introduce noţiunea de criterii de calitate aferente programelor de formare, elaborate de către Organizația Mondială a Sănătății (OMS) în programul de asistenţă tehnică din PNRR.

Acestea vor fi adoptate, după aprobarea ordonanței, prin ordin al ministrului sănătăţii, urmând să stea la baza avizării programelor de formare iniţiala și continuă care răspund nevoilor sistemului de sănătate.

O altă prevedere este alinierea manadatului managerilor de spitale cu cel al comitetelor directoare (formate din director medical, director de îngrijiri și director financiar), cu scopul de a permite asigurarea continuă a unui management eficient.

“Membrii comitetului director care au ocupat postul prin concurs (…) încheie cu managerul spitalului public un contract de administrare pe o perioadă de maximum 4 ani, în cuprinsul căruia sunt prevăzuţi indicatorii de performanţă asumaţi. Contractul de administrare poate fi prelungit la încetarea mandatului pe o perioadă de 3 luni, de maximum două ori, perioadă în care se organizează concursul de ocupare a funcţiei”, sea arată în proiect.

RADIOGRAFIA MANAGERILOR DIN SISTEMUL DE SĂNĂTATE

Autorii proiectului fac o descriere a managementului actual din sistemul de sănătate, pe care îl consideră foarte deficitar.

“Performanța deficitară a sistemului de sănătate din România și ineficiențele sale majore sunt cauzate, în mare măsură, de capacitatea managerială și administrativă redusă. Acest lucru este vizibil la toate nivelurile de îngrijire (asistență medicală primară și comunitară, ambulatorie, spitalicească), chiar dacă în grade diferite, precum și la nivelul instituțiilor responsabile de dezvoltarea, implementarea și/sau evaluarea politicilor de sănătate la nivel central (de ex. Ministerul Sănătății, Casa Națională de Asigurări de Sănătate, Institutul Național de Sănătate Publică etc.), și regional și local (de ex. Direcțiile Județene de Sănătate Publică, Casele Județene de Asigurări de Sănătate, Centrele Regionale de Sănătate Publică etc.)”, se arată în nota de fundamentare a proiectului.

“Capacitatea managerială și administrativă redusă a personalului din pozițiile de conducere este o consecință directă a laxității criteriilor de competență pentru înscrierea la concursurile pentru posturi de conducere în domeniul sănătății, în prezent numai managerii de spital având obligativitatea efectuării de cursuri în acest sens”, mai arată documentul.

Restul categoriilor de personal din managementul serviciilor de sănătate nu au, în prezent, niciun criteriu inițial de competență în management pentru ocuparea unei funcții de conducere, subliniază autorii proiectului.

O altă cauză a managementului deficitar este disponibilitatea limitată a unor programe educaționale de calitate ridicată în domeniul managementului serviciilor de sănătate, administrație sanitară și politici de sănătate.

De asemenea, în România există puține programe de perfecționare care să raspundă necesităților de formare continuă a categoriilor de personal de conducere prevazute de legislație.

Articolul Ministerul Sănătății înființează Institutul Naţional de Management al Serviciilor de Sănătate, care îi va instrui pe șefii din sistemul sanitar apare prima dată în 360medical.ro.