Sari la conținut
Clinica Stomatologica » Noi reglementări privind centrele de permanență pentru asistență medicală primară: un centru va putea funcționa cu 5 medici și 5 asistenți

Noi reglementări privind centrele de permanență pentru asistență medicală primară: un centru va putea funcționa cu 5 medici și 5 asistenți

Ministerul Sănătății a pregătit o nodificare legislativă privind activitatea centrelor de permanență pentru asistență medicală primară, permițând funcționarea acestora cu 5 medici și 5 asistenți medicali. În prezent, pentru funcționarea unui centru de permanență este necesară formarea unei echipe medicale formată din minimum 7 medici și 7 asistenți medicali.

Măsura este prevăzută într-un proiect de ordonanță a guvernului elaborat de Ministerul Sănătății, care modifică și completează Legea nr. 263/2004 privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă.

“Centrele de permanenţă funcţionează cu un număr de minimum 7 posturi de medic şi cu minimum 5 posturi de asistent medical (…). Prin excepție (…), în situaţia în care, în mediul rural, nu se poate respecta condiţia ca centrul de permanență să funcționeze cu un număr minim de 7 posturi de medic pentru asigurarea serviciului în regim de gardă, se pot înfiinţa şi centre de permanenţă cu minim 5 posturi de medic, în condițiile asigurării funcționării centrului de permanență”, prevede proiectul de act normativ.

De asemenea, proiectul prevede aprobarea înființării centrului de permanență de către ministrul Sănătății, prin notă de aprobare în baza fundamentării prezentate de direcţiile de sănătate publică cu acordul prealabil al consiliilor locale, dacă este cazul.

“Apreciem că acordul prealabil al consiliilor locale nu este necesar în cazul în care spațiul și dotarea sunt asigurate de echipa medicală, iar înființarea centrului de permanență este solicitată de grupul de medici asociați prin convenție de asociere pentru participarea la continuitatea serviciilor de asistență medicală primară în regim de gardă prin centrele de permanență”, menționează autorii proiectului, în nota de fundamentare.

Proiectul de act normativ introduce și criterii clare de înființare și de desființare a centrelor de permanență, în baza cărora conducerea DSP-urilor vor putea emite decizii.

Astfel, în mediul rural centrele de permanență sunt înființate ținând cont de următoarele criterii:

  • la o populație de minim 5000 de locuitori 1 centru de permanență.
  • numărul de persoane, estimat de către direcțiile de sănătate publică, care apelează la centrul de permanență să fie mai mare de 200 persoane/lună în medie.

În localitățile rurale izolate, greu accesibile, precum și în localitățile în care nu există acces la
servicii de asistență medicală pentru populația din zonă se pot înființa centre de permanență fără
respectarea criteriilor.

În mediul urban, centrele de permanență se înființează ținând cont de următoarele criterii:

  • în localitățile cu o populație sub 25.000 de locuitori, 1 centru de permanență.
  • în localitățile cu o populație mai mare de 25.000 de locuitori, 1 centru de permanență la 25.000 de locuitori.
  • numărul de persoane estimat, de către direcțiile de sănătate publică, care apelează la centrul de permanență să fie mai mare de 300 persoane/lună în medie.

Potrivit proiectului, centrele de permanență vor putea fi desființate prin decizie emisă de directorul executiv al direcției de sănătate publică, în următoarele situații:

  • constatarea neîndeplinirii criteriillor de înființare.
  • dizolvarea convenției de asociere a medicilor în vederea participării la asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă.
  • retragerea sau anularea autorizației sanitare de funcționare a centrului de permanență.
  • constatarea de către echipele mixte de control, formate din reprezentanți ai direcțiilor de sănătate publică și ai caselor de asigurări de sănătate, a abaterilor de la normele de funcționare.

Articolul Noi reglementări privind centrele de permanență pentru asistență medicală primară: un centru va putea funcționa cu 5 medici și 5 asistenți apare prima dată în 360medical.ro.